Onko yrityksen energiakatselmus pakko vai loistava mahdollisuus?

Uusi energiatehokkuuslaki tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Laki velvoittaa suuria yrityksiä tekemään energiakatselmuksen. Yrityksen energiakatselmukseen pitää sisällyttää tietty määrä kohdekatselmuksia, joissa varsinaiset energiaa säästävät toimenpiteet kartoitetaan. Energiakatselmus on tehtävä neljän vuoden välein. Siinä luodaan myös kohdekatselmussuunnitelma seuraavan neljän vuoden jaksolle. Yrityksen energiakatselmukset ja ensimmäiset kohdekatselmukset on tehtävä 5.12.2015 mennessä. Laissa puhutaan pakollisista energiakatselmuksista. Pakkoa voidaan…