Voisiko sinun kuntasi olla Suomen ensimmäinen EPC-kunta?

 Tosiasioita kuntien nykytilanteesta Suomen bruttokansantuote on laskenut kolmatta vuotta peräkkäin. Kuntatalouden velkaantuminen on jatkunut yhä voimakkaana. Kunnat omistavat liki kymmenen prosenttia maamme koko rakennuskannasta. Ympäristöministeriön laskelmien mukaan vuoden 2015 lopussa kunnille oli kertynyt korjausvelkaa yhteensä yli viisi miljardia euroa. Isännät ja emännät valtuustoissa saavat olla todella tarkkoina siitä, miten yhteisestä omaisuudesta lähitulevaisuudessa huolehditaan. Kuntien talous…

Onko yrityksen energiakatselmus pakko vai loistava mahdollisuus?

Uusi energiatehokkuuslaki tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Laki velvoittaa suuria yrityksiä tekemään energiakatselmuksen. Yrityksen energiakatselmukseen pitää sisällyttää tietty määrä kohdekatselmuksia, joissa varsinaiset energiaa säästävät toimenpiteet kartoitetaan. Energiakatselmus on tehtävä neljän vuoden välein. Siinä luodaan myös kohdekatselmussuunnitelma seuraavan neljän vuoden jaksolle. Yrityksen energiakatselmukset ja ensimmäiset kohdekatselmukset on tehtävä 5.12.2015 mennessä. Laissa puhutaan pakollisista energiakatselmuksista. Pakkoa voidaan…